Mendarab dan Membahagi Pecahan

Mendarab dan Membahagi Pecahan

Menggandakan Pecahan

Tiga langkah mudah diperlukan untuk mengalikan dua pecahan:
  • Langkah 1: Gandakan pembilang dari setiap pecahan antara satu sama lain (nombor di atas). Hasilnya adalah pengangka jawapan.
  • Langkah 2: Gandakan penyebut setiap pecahan antara satu sama lain (nombor di bahagian bawah). Hasilnya adalah penyebut jawapan.
  • Langkah 3: Permudahkan atau kurangkan jawapan.
Contoh pecahan darab:


Pada contoh pertama, anda dapat melihat bahawa kita mengalikan pembilang 2 x 6 untuk mendapatkan pengangka untuk jawapannya, 12. Kami juga mengalikan penyebutnya 5 x 7 untuk mendapatkan penyebut bagi jawapannya, 35.

Dalam contoh kedua kami menggunakan kaedah yang sama. Dalam masalah ini, jawapan yang kita dapat ialah 2/12 yang boleh dikurangkan menjadi 1/6.

Mengalikan Jenis Pecahan yang Berbeza

Contoh di atas menggandakan pecahan wajar. Proses yang sama digunakan untuk memperbanyak pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan jenis pecahan lain.Pecahan tidak wajar - Dengan pecahan tidak wajar (di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut), anda mungkin perlu menukar jawapan menjadi nombor bercampur. Contohnya, jika jawapan yang anda dapat ialah 17/4, guru anda mungkin mahu anda menukarnya kepada nombor campuran 4 ¼.

Nombor bercampur - Nombor bercampur adalah nombor yang mempunyai nombor bulat dan pecahan, seperti 2 ½. Semasa mengalikan nombor bercampur, anda perlu menukar nombor campuran menjadi pecahan tidak wajar sebelum anda membiak. Contohnya, jika bilangannya adalah 2 1/3, anda perlu mengubahnya menjadi 7/3 sebelum anda membiak.

Anda mungkin juga perlu menukar jawapannya menjadi nombor campuran apabila anda selesai mengalikan.

Contoh:


Dalam contoh ini kita harus menukar 1 ¾ kepada pecahan 7/4 dan 2 ½ menjadi pecahan 5/2. Kita juga harus menukar jawapan berlipat ganda menjadi nombor bercampur pada akhirnya.

Membahagi Pecahan

Membahagi pecahan sangat serupa dengan mengalikan pecahan, anda bahkan menggunakan pendaraban. Satu perubahan adalah anda harus mengambil kira pembahagi. Kemudian anda meneruskan masalahnya seolah-olah anda membiak.
  • Langkah 1: Ikut timbal balik pembahagi.
  • Langkah 2: Gandakan pembilang.
  • Langkah 3: Gandakan penyebut.
  • Langkah 4: Permudahkan jawapan.
Mengambil timbal balik: Untuk mendapatkan timbal balik, terbalikkan pecahan. Ini sama dengan pengambilan 1 dibahagi dengan pecahan. Contohnya, jika pecahan adalah 2/3 maka timbal balik adalah 3/2.

Contoh: